Meer dan 50 jaar ten dienste van de gemeenschap

Rotary Mol vierde vorig jaar zijn 50 jarig jubileum ten dienste van de gemeenschap in Mol en omstreken. Dankzij Rotary Mol en de organisatie van ons Maatjes Event op 24 mei 2024 kunnen we jaarlijks meer dan 15 goede doelen in onze regio en ver daar buiten steunen en helpen.

U vindt een greep uit onze goede doelen en projecten terug op deze website.
We hopen dat we ook dit jaar weer een recordbedrag kunnen inzamelen dankzij de inzet van onze leden, vrijwilligers en onze lokale sponsors.
Alvast bedankt voor jullie inzet en bijdrage.

Rotary International

Rotary International is de internationale organisatie die wordt gevormd door de lokale Rotary clubs. De organisatie omschrijft haar doel als het samenbrengen van beroeps leiders en leiders uit de zakenwereld die humanitaire diensten verlenen, het bevorderen van hoge ethische standaarden in alle beroepen en het helpen bij het opbouwen van goodwill en vrede in de wereld.
Het motto van Rotary is “Service above Self”, waarmee wordt bedoeld: je eigenbelang ondergeschikt maken aan dat van de maatschappij.
Rotary club Mol ressorteert onder district 2140.

― onze leden